วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

“พลเอกประวิตร”รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานโครงการมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ณ เวทีกลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานโครงการมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชน นักท่องเที่ยว และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิต เศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมโดยอย่างมาก โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ นั้น เดิมได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งของภาคใต้ นำรายได้มาสู่ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล กลายเป็นเมืองเงียบ การจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ต้องหยุดชะงัก แต่จากผลการดำเนินงาน การกำหนดมาตรการอย่างเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้การบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี ทำให้ประเทศไทยสามารถแก้ปัญหาได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของประเทศทั่วโลก

สำหรับการจัดงานมหกรรมสุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเดินหน้ากระตุ้น ฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจการบริการ ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ และเพื่อสร้างกระแส ปลุกจิตสำนึกในการดูแลตนเองด้านดูแลสุขภาพและการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคเมืองร้อน รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน

โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพร่วมออกบูธแสดงผลงาน ด้านวิชาการ นวัตกรรม จำนวน 84 หน่วยงาน อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลเทพฯ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ สมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ ตลอดจนเครือข่ายอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทย และการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดงานที่เทศบาลนครหาดใหญ่มุ่งเน้นการลดการใช้ยาปฏิชีวนะแก่กลุ่มผู้ป่วย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนกิจกรรมด้านความบันเทิง เช่น การประกวด การแข่งขัน การแสดง คอนเสิร์ตของศิลปินที่มีชื่อเสียง มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีการผ่อนคลายภาวะ ความเครียดหลังผ่านพ้นภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

31 ก.ค. 63