วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO การตรวจสอบแรงงานในภาคประมงและการปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

วันนี้ (31 ก.ค. 63) ที่ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์ และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นตัวแทนรัฐบาลมาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน

โดย พลเอกประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ภายหลังรับฟังการบรรยายสรุป ซึ่งได้เน้นย้ำให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง( PIPO) ต้องตรวจสอบความถูกต้องของเรือ คนประจำเรือ เครื่องมือการทำประมง รวมถึงสัตว์น้ำและเอกสารต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการทำประมงที่ถูกกฎหมาย ต้องมีการตรวจสอบแรงงานภาคประมง ซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่มากจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชาลาวและเวียดนาม โดยจะต้องเป็นแรงงานถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานในภาคประมงเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ หรือแรงงานบังคับนอกกจากนี้จะต้องผ่านการคัดกรองโควิด-19 ตามที่รัฐกำหนดและต้องมีมาตรการสร้างการรับรู้ความเข้าใจประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบและได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึงครบถ้วน

ซึ่งจากการดำเนินการภายใต้ข้อกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ นั้น รัฐบาลได้รับทราบปัญหา และผลกระทบที่เกิดกับพี่น้องชาวประมง และได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับแก้ไขปัญหาเพื่อให้ชาวประมงสามารถประกอบอาชีพทำการประมงได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการบริการจัดการด้านการประมงของประเทศที่มีประสิทธิภาพ

ด้าน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับด้านการควบคุมการทำการประมง ได้มีนโยบายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรกับชาวประมง เช่น กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา กิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ กิจกรรมประชาสัมพันธ์นำการจับกุม ประกอบด้วย การสอนลงพิกัดในระบบ GPS บนเรือประมง กิจกรรมพาไต๋เยี่ยมศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ และการสอนการเขียนสมุดบันทึกการทำการประมงที่ตรวจพบข้อผิดพลาด ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับการตอบรับจากชาวประมงเป็นอย่างดี ในด้านแรงงานภาคประมง ได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์หรือแรงงานบังคับ ลำหรับจังหวัดสงขลามีจำนวนแรงงานในภาคเรือประมงจำนวน 2,598 ราย แรงงานส่วนใหญ่สัญชาติไทย รองลงมาคือ กัมพูชา และพม่า พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรงรัดดำเนินการทำงานอย่างเป็นระบบบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานด้วยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประมงไทยยั่งยืน

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนที่มีความทุ่มเท เสียสละและให้ความร่วมมือในการดำเนินภารกิจต่าง ๆของรัฐบาล พร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังในช่วงที่รัฐบาลเพิ่มมาตรการผ่อนปรน โดยยึดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบที่ 2 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

31 ก.ค. 63