วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูวัดเกาะอภินิหาร (วัดกุหร่า)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 น พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงาน สร้างเสริมความเข้าใจและความร่วมมือ กับภาคประชาสังคมและนานาชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ บ้านสวนโอน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้า งานก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ พระอุโบสถร้าง ปรากฏว่างานบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ มีความก้าวหน้า ประมาณร้อยละ 15

และยังได้ขุดพบถ้วยชามที่แตกหักจำนวนหนึ่ง ซึ่งวัดกุหร่าร้าง ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ มาตั้งแต่ต้นเดือน เมษายนที่ผ่านมา

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดสงขลา ได้นำราษฎรเข้ามาพักอาศัยบริเวณที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 11 ครอบครัว พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและส่งเสริม การปลูกพืชทางการเกษตร พืชไร่ พืชผักสวนครัว ทั้งยังเลี้ยงสัตว์ เช่นวัว เป็ด ไก่ เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังให้ข้อแนะนำ กับราษฎร ที่อาศัยอยู่บริเวณวัด ในการทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ และให้กำลังใจ แก่ราษฎร ปัจจุบันพืชผลทางการเกษตร บางอย่าง สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว นอกจากบริโภคในครัวเรือน แล้วยังสามารถนำออกมาขาย สร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย การลงพื้นที่ ติดตามความก้าวหน้า การก่อสร้างวัดและ งานสนับสนุนการเกษตรในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มภารกิจงาน เสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ รายการแก้ปัญหา เร่งด่วนของรัฐบาล