วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช. ภ.9/ รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. ตรวจเยี่ยม สภ.กาบัง พร้อมมอบนโยบาย/แนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ จนท.ตร.ตามนโยบายของ ผบ.ตร.และผบช.ภ.9

วันที่ 8 ส.ค. 63 เวลา 11.10 น. พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจรอง ผบช. ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
ตรวจเยี่ยม สภ.กาบัง พบ พ.ต.อ.นรินทร์ เชษฐา ผกก.สภ.กาบัง และข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย


พร้อมมอบนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ เน้นย้ำการให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพนอบน้อม เป็นกันเอง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรตำรวจ พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาข้อขัดข้องของกำลังพล เพื่อนำไปแก้ไข/ปรับปรุง ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ จนท.ตร.ตามนโยบายของ ผบ.ตร.และผบช.ภ.9 ต่อไป