วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.๙ พร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๕

ร่วมประชุม ศปก.ตร.++๑๔ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.๙ พ.ต.อ.พงศ์รัตน์ ไพพรรณรัตน์ รอง ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.สุชาติ สะอิด รอง ผบก.กค.ภ.๙ผกก./ผู้แทน ฝอ.๑ – ๖ บก.อก.ภ.๙ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๙ จนท.เวร ศปก.ภ.๙ พร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๕ โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม ภ.๙ ชั้น ๓ อาคาร ภ.๙