วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบช.ภ.9/รองผบ.ศปก.ตร.สน.เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

 วันที่ 26 ม.ค.2564 เวลา 14.30 น.  พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล
  รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปี เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปี 2564
ณ สนามกีฬา ศปก.ตร.สน.