วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙ พร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม War Room ศปก.ตร.สน. ผ่านระบบ Video Conference กับ ศปก.ตร.สน. โดยมี พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานฯ

๔ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.๙ (ร่วมประชุม ณ ศปก.สภ.คอหงส์) พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ผบก.กมค.ภ.๙ พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ ผกก./ผู้แทน ฝอ.๑ – ๖ บก.อก.ภ.๙ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๙ จนท.เวร ศปก.ภ.๙ พร้อมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม War Room ศปก.ตร.สน. ผ่านระบบ Video Conference กับ ศปก.ตร.สน. โดยมี พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙/ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานฯ ( ภ.จว.และ สภ.ในสังกัดร่วมประชุม/เฝ้าฟัง ณ ที่ตั้งหน่วย ) ณ ห้องประชุม ภ.๙ ชั้น ๓ อาคาร ภ.๙