วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นำทีมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน รับการประเมิน City RT

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นำทีมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองคอหงส์ รับการประเมินรับรองคุณภาพการดำเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุ ทางถนนในระดับอำเภอ (D-RTI) และระดับท้องถิ่น (City RTI) ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex จากกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมพญาหงส์ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยเทศบาลเมืองคอหงส์ได้ต้อนรับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประธานชุมชนในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรคอหงส์ โรงเรียนทวีรัตน์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ด้วย