วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่สั่งดำเนินการรื้อลอกคลอง 30 เมตร ด่วน!

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืช บริเวณหน้าร้านเหล็กใต้จนถึงแยกไฟแดงสามชัย โดยได้นำเจ้าหน้าที่จากส่วนช่างสุขาภิบาล พร้อมทั้งรถแบ็คโฮ ฝ่ายสวนสาธารณะ สำนักช่าง ขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันอุกทกภัย ช่วงฤดูฝน

จากปัญหาของคลอง 30 เมตร ที่ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย โดยมีการขุดรื้อฟื้นท้องคลองเพื่อดำเนินการวางท่อรวบรวมน้ำเสีย ทำให้เกิดกองดินและมีวัชพืชปกคลุมคลองเกิดเป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลอง 30 เมตร และเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา แต่เนื่องจากไม่ได้มีการเข้ามาดำเนินการตามสัญญา เทศบาลนครหาดใหญ่จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และทำหนังสือขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไปยังผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อย