วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะบริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ รัชกาลที่ 10


วันนี้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายอาทิตย์ สุวิทย์ ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ รัชกาลที่ 10 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา (NBT) ณ สตูดิโอนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ทหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในนามคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพสกนิกรชาวเทศบาลนครหาดใหญ่