วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเข้าประชุม หารือการบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบ (ZOOM) ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเข้าประชุม หารือการบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบ (ZOOM) ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่