วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวให้โอวาทและให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มาร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day 5 ส.ภายในสำนักงานเทศบาลฯและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาล

วันที่ 28 ก.ค.2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวให้โอวาทและให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสวนสาธารณะ ส่วนการโยธา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่มาร่วมทำความสะอาด Big Cleaning Day 5 ส. และพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นมาตรการรักษาความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) พร้อมสำหรับการให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จากนั้นได้เดินตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day 5 ส. ตามอาคารต่างๆ นอกจากนี้ยังมอบหมายให้นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรี รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรี นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรี นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และนายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล เข้าตรวจเยี่ยมการทำกิจกรรมในส่วนที่กำกับดูแลและรับผิดชอบ ทั้งภายในสำนักงานเทศบาลฯและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลฯ เช่น สนามกีฬากลางจิระนคร ศูนย์จักรกลเทศบาลนครหาดใหญ่ สถานีขนส่งเทศบาลนครหาดใหญ่ งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สถานีดับเพลิงจันทร์วิโรจน์ สถานีดับเพลงศรีภูวนาถ สถานีดับเพลิงเพชรเกษม ในครั้งนี้ด้วย