วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำปีงบประมาณ 2564 ในเรื่องแนวทางการจัดตั้ง “ชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19 # ชุมชนสีฟ้า ”

วันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำปีงบประมาณ 2564 ในเรื่องแนวทางการจัดตั้ง “ชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19 # ชุมชนสีฟ้า ”สำหรับชุมชน โดยมี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เลขานุการนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลฯ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประธานชุมชน เขต 2 และเขต 3 เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลชุมชน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการป้องกันตนเองและดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-H อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนมีความเข้าใจและร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการกติกาของชุมชนและมีการสวมหน้ากากอนามัย 100% รวมถึงการคัดกรองอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดการป้องกันที่ยั่งยืน ทั้งนี้เมื่อชุมชนได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการแล้ว เทศบาลจะมอบธงฯเพื่อติดตั้งในชุมชนต่อไป


ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่