วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุจากอัคคีภัย ชุมชนสามชัย ชุมชนจิระนคร และชุมชนหัวนาหัก

วันที่ 29 กันยายน 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายชญตว์ ทองมุณี เลขานุการฯนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุจากอัคคีภัย ชุมชนสามชัย ชุมชนจิระนคร เมื่อ (วันที่ 24 มิถุนายน 2564) และชุมชนหัวนาหัก เมื่อ (วันที่ 2 กรกฎาคม 2564) จำนวน 10 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่