พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิด วันเอดส์โลก วันเอดส์โลก PrEP on me

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ ในพิธีเปิด วันเอดส์โลก PrEP on me โดยสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow sky association Thailand พร้อมด้วย นายกิตตินันท์ ธรรมรัช นายกสมาคมฟ้าสัรุ้งแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมี นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธาน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางการจัดการร่วมกับชุมชนเพื่อยุติปัญหาเอดส์ ภายในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่