วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ เข้าพบและให้ความร่วมมือในด้านการติดตามคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 17 มกราคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล นายสมพร เหมืองทอง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ เข้าพบและให้ความร่วมมือในด้านการติดตามคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งนี้ได้มอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ online จำนวน 3 เครื่อง ไว้ให้กับเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเป็นต้นแบบในการติดตามคุณภาพอากาศ โดยทางเทศบาลนครหาดใหญ่สนใจที่จะเพิ่มจุดติดตั้งและพัฒนาระบบรายงานคุณภาพอากาศ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และปฏิบัติก่อนที่ทำกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าว โดยจะบรรจุในเทศบัญญัติต่อไป ในเบื้องต้นจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวที่ได้รับการสนับสนุนมาติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ที่ประชาชนทำกิจกรรมหนาแน่น และพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น


ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่