วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประชุมร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาหารือ รายละเอียดในการจัดโครงการตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่@มหกรรมวัฒนธรรม 2 เล โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ประชุมร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อหารือ รายละเอียดในการจัดโครงการตลาดย้อนยุคนครหาดใหญ่@มหกรรมวัฒนธรรม 2 เล โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2565 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งในกิจกรรมจะมีการแสดง ศิลปวัฒนธรรมจากเครือข่าย หนังตะลุง มโนรา การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ด้านอาหาร ด้านผ้า ด้านผลิตภัณฑ์ พื้นบ้าน การจัดนิทรรศการ “ผ้าไทยใครใส่ดูดี” ประกอบด้วยการตกแต่งผ้า การทอผ้าเกาะยอ การเขียนผ้าบาติกสะบ้าย้อย ผ้ามัดย้อมนาทับ และกิจกรรมอื่นๆอีกมายมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของนครหาดใหญ่ แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการความเจริญของเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ในวิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านอาหารการกินทั้งคาวหวาน มีชื่อเสียงโด่งดัง และเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของนครหาดใหญ่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักช่างเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่