วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมคณะฯลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พี่น้องชาวมุสลิม ในเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช ฮ.ศ. 1443

วันที่ 7 เมษายน 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมในช่วงถือศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช ฮ.ศ. 1443 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาอิสลาม และสร้างความรักความสามัคคีระหว่างภาครัฐและประชาชน โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับพี่น้องชาวมุสลิมเพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไป ณ มัสยิดหมัดยาเม๊าะ / สมาคมมุสลิมหาดใหญ่ / มัสยิดปากีสถาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ภาพ/ ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่