วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรั้ง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

วันที่ 13 เมษายน 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรั้ง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ด้อยโอกาส ในโครงการฟู้ดแสตมป์ ทั้งนี้ได้ มอบเครื่องอุปโภค- บริโภค และBOX SET เพื่อมอบให้กับพี่น้องในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และได้ร่วมรดน้ำผู้สูงอายุ เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ 2565 ณ บริเวณชุมชนหน้าค่ายเสนาณรงค์
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่