วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อน งาน Hatyai Street Art รองรับการเปิดย่าน china town หาดใหญ่

วันที่ 21 เมษายน 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เลขานุการฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดปานชัย เถี่ยนหงือ เจ้าอาวาสวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ และคุณพิชัยวัฒนะพยุงกุล ประธานสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันขับเคลื่อน งาน Hatyai Street Art รองรับการเปิดย่าน china town หาดใหญ่ นับเป็นอีกความร่วมมือในการก้าวขยับเมืองหาดใหญ่ในการพัฒนาย่าน china town ตามนโยบายการพัฒนาของเทศบาลนครหาดใหญ่ ภายใต้รวมพลังคนหาดใหญ่มาร่วมกันพัฒนาสร้างเมืองหาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มพี่น้องชาวจีนในหาดใหญ่ โดยการนำของคุณพิชัย วัฒนะพยุงกุล ประธานสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลา และวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ วัดฉือฉาง และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซี่ยงเซี้ยตึ้ง) โดยในการขับเครื่องเพื่อสร้างแรงกระตุ้น และสร้างจุดเริ่มต้นด้วยภาพวาด Hatyai Street Art นั้น

เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนภาพวาดจากสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลา 1 ภาพ ในวงเงิน จำนวน 30,000 บาท ซึ่งเป็นภาพ 8 เซียน ข้ามสมุทร พร้อมได้นิมนต์ เจ้าอาวาสวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ ได้จารึกอักษรภาษาจีน ที่สื่อให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนหาดใหญ่ต่อการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ โดยยึดแบบอย่างของแปดเซียนที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างสามัคคี ในการบำบัดทุกข์ของประชาชน และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพลังร่วมขับเคลื่อนเมือง ซึ่งผลสุดท้ายจากอักษรจีนที่เจ้าอาวาสวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ ได้สื่อสารไว้คือความเจริญรุ่งเรืองของหาดใหญ่ ก็จะเหมือนสรรพส่งทุ่งอย่างจะเบ่งบานให้ความสดชื่นและรุ่งเรือง


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่