วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ “วิ่งเติมชีวิต ต่อลมหายใจ (Hatyai Street Art Run)”

วันที่ 25 เมษายน 2565พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ”วิ่งเติมชีวิต ต่อลมหายใจ (Hatyai Street Art Run)”
พร้อมด้วยรองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวิ่งเติมชีวิตต่อลมหายใจ,รศ.ดร.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์(คณบดีคณะแพทศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์),คุณทัศนันท์ ศิริเสถียรรุจ พยาบาลประจำศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลสงขลานคริทร์ และแขกผู้มีเกียรติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งงาน Hatyai Street Art Run จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565เวลา 06.00 – 09.00 น.ณ ลานเวทีสุขภาพ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่