วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันนกกรงหัวจุกอำเภอหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ชมรมนกกรงหัวจุกอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายประจักษ์ ชูแก้ว ประธานชมรมนกกรงหัวจุกอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้แข่งขันฯ เข้าร่วมการแข่งขันนกกรงหัวจุกอำเภอหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมพื้นบ้าน / อัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพต่อยอดการพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกกรงหัวจุก ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนท้องถิ่น ณ สนามมโนราห์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่