วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี” พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “

” พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี “


วันที่ 3 มิถุนายน 2565พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เข้าร่วม เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,เลขานุการนายกเทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่,หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชน/ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  • ร่วมกันเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลง ” สดุดีจอมราชา ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา ณ บริเวณถนนเสน่ห์หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่