วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 6 มิถุนายน 2565พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรั้ง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง ในการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข โดยได้ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ป่วย ณ บ้านเลขที่ 42 ถนนเทศาพัฒนา ซอย 11/1 บริเวณชุมชนตลาดพ่อพรหม


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่