พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนในสงขลา สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ในการป้องกัน ยับยั้ง และควบคุม COVID-19 จัดกิจกรรม “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังล้างเมืองหาดใหญ่” โดย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน ในพิธีเปิด พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา กล่าวสนับสนุน คุณวิไลรัตน์ เคหะเสถียร ผู้แทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา กล่าวสนับสนุน รองนายกเทศบาลนครหาดใหญ่และแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนในสงขลา สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ในการป้องกัน ยับยั้ง และควบคุม COVID-19โดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 ชุดปฏิบัติการ และวัสดุ อุปกรณ์ บรรทุกน้ำผสมน้ำยา, รถบรรทุกขยะ 4 ล้อ, รถยนต์บรรทุกของ เป็นต้น เพื่อร่วมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ และฉีดพ่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5 % ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโควิด-19 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม จนถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ในช่วงเวลา 15.00 – 21.00 น. ของทุกวัน ในพื้นที่ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และทางเท้า ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต ของเทศบาลนครหาดใหญ่