วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ภาคประชาขน ประจำปี 2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ภาคประชาขน ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลหาดใหญ่ กับ เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยกลุ่มแรกจะเป็นผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่มบุคคลที่มี โรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ซึ่งในเดือนมิถุนายนมีจำนวนการจองวัคซีนผ่านทาง Application “หมอพร้อม” จำนวน 5,427 คน

ทั้งนี้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้มอบชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ และในวันเดียวกัน พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัดซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆให้บริการฉีดวัคซีนใน อ.หาดใหญ่ โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่