วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมประชุมหารือแนวทางในการป้องกันรักษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

เมื่อวันที่12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมประชุมหารือแนวทางในการป้องกันรักษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา

โดยมี นายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เขต 5 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย ป้องกันจังหวัดสงขลาตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตัวแทนหอการค้าจังหวัดสงขลา

 นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจ การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ตัวแทนสมาคมโรงแรมจังหวัดสงขลา ตัวแทน สมาคม อสม.อบจ.สงขลา และตัวแทนสื่อมวลชน ร่วมกันพิจารณาหารือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดสงขลา ติด 1ใน 10 ของประเทศ ที่มีตัวเลขพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องจนถึงวันละ 91 คน ประชาชนมีความเครียดในเรื่องของการแพร่ระบาดและการแก้ปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไร้ระบบ ไร้การสื่อสารกับประชาชนที่ชัดเจนในทุกเรื่อง การวางแผนรับมือกับปัญหาวิกฤติต่างๆ ผลกระทบต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้เป็นอย่างไร ผลกระทบที่จะเกิดกับการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนต่างๆ การควบคุมเข้มงวดโรงงานต่างๆที่มีพนักงานเข้ามาใช้แรงงานเป็นจำนวนมากและมีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาพื้นที่ การลักลอบการจัดกิจกรรมที่จังหวัดห้ามในช่วงสถานการณ์โควิด19 ไม่ว่าจะเป็นการจัดเลี้ยง การขายสุราหรือของมึนเมาในร้านอาหารและนั่งดื่มในร้าน รวมถึงการหารือการขับเคลื่อนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน หรือการบริหารจัดการวัคซีนที่ได้มาน้อย ซึ่งจังหวัดสงขลาควรได้รับการจัดสรรวัคซีนมากกว่านี้ ซึ่งไม่ได้สัดส่วนในภาพรวมที่เกิดปัญหาการติดเชื้อภายในจังหวัดสงขลา รวมทั้งในที่ประชุมได้มีควมคิดเห็นให้ทางจังหวัดสงขลาตั้งคณะทำงานแก้ไข ฟื้นฟู ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ซึ่งให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องึ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคธุรกิจและเอกชนต่างๆ ภายในจังหวัดสงขลา เข้ามาเป็นคณะทำงาน วางแผนและแก้ไขให้จังหวัดสงขลาสามารถเปิดเมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตหลังสภาวะโควิดลดลงและมีแนวโน้มการฟื้นตัวของสภาวะเศรษกิจดีขึ้น