วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

พล.อ. จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามความก้าวหน้าโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โรงเรียน

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. พล.อ. จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ มอบหมายให้ พ.อ. ศรัญญู สังรี ฝ่ายอำนวยการรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ที่มีปัญหาไฟฟ้าตกดับบ่อย จำนวน 32 โรง ซึ่งปัจจุบันทั้ง 32 โรงดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ในช่วงของการทดสอบระบบการทำงานของระบบโซล่าเซลล์โดยการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบวงจรภายนอกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


ซึ่งวันนี้ได้เข้าสุ่มติดตาม จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียน วัดภมรคติวัน หมู่ที่ 6 บ้านแม่กัง ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผลการดำเนินงาน ภายหลังจากที่ได้ทดสอบจ่ายกระแสไฟเข้าระบบไฟฟ้าของโรงเรียน การทำงานเป็นปกติ ยังไม่เกิดข้อขัดข้องใดๆ จากการประเมินผลในห้วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ค่ากระแสไฟฟ้ารายเดือน ลดลงในระดับหนึ่ง และปัจจุบันทางโรงเรียนได้ขยายการเชื่อมต่อระบบไฟเข้าไปใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย(แต่ยังไม่ได้ทดลองเปิดใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดพร้อมกันเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ยังไม่ได้เปิดเรียน)
2)โรงเรียนบ้านตุปะ หมู่ที่ 5 บ้านตุปะ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผลการดำเนินงาน หลังจากที่ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ ยังไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับซอร์ฟแวร์ทำให้เกิดสภาวะกระแสไฟฟ้าไม่มีความเสถียร จำเป็นต้องเซ็ตระบบใหม่อีกครั้ง ทางโรงเรียนได้รับการประสานจากชุดช่าง แจ้งว่าจะเข้ามาดำเนินการ ภายหลังจากเปิดภาคเรียนการศึกษาในเดือน มิถุนายน นี้