วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.63 เวลา 09.30 น. พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่กรณีการดำเนินการต่อเด็กกำพร้า ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต. จ.ยะลา

ต่อมาเวลา 13.40 น. เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต. เพื่อขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่ และแผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเป็นประธาน รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติของหน่วย ฉก.ยะลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รอง ผวจ.ยะลา/รอง ผอ.รมน.จ.ยะลา พร้อมด้วย พ.อ.ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.46/รอง ผอ.รมน.จ.ยะลา และหน่วยกำลังในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ฉก.ยะลา จ.ยะลา


ต่อจากนั้นเวลา 15.30 น. ลงพื้นที่ รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติของหน่วย ชคต.ลำพะยา ณ ชคต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย