วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลติดตามความคืบหน้าการปรับพื้นที่เพื่อการก่อสร้างองค์หลวงปู่ทวด สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเส้นทางไปยังเนินเขา ณ วัดวชิรปราการ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.63 เวลา 16.00 น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อมด้วย พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หน.คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ พ.อ.อรรถพล คงสง ผบ.ฉก.ทพ.41 ติดตามความคืบหน้าการปรับพื้นที่เพื่อการก่อสร้างองค์หลวงปู่ทวด สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเส้นทางไปยังเนินเขา ณ วัดวชิรปราการ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา ซึ่งดำเนินการโดย กองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 ผลการปฏิบัติงานมีความคืบหน้า 75 เปอร์เซ็น