วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมคณะ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผอ.รมน.ภาค 4 ในการเดินทางไปเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจกับพี่น้องชุมชนไทยพุทธในพื้นที่ จ.ยะลา

เมื่อ 16 มิ.ย.63 เวลา 1100 น. พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. พร้อมด้วย รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(3), เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน., รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 สน.(4), พล.ต.อาคม พงศ์พรหม หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กอ.รมน.ภาค 4 สน., ผอ.สมศ.ฯ, ผอ.สนผ.ฯ และ ฝสธ.ฯ จากสำนักอำนวยการต่างๆ ร่วมคณะ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผอ.รมน.ภาค 4 ในการเดินทางไปเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจกับพี่น้องชุมชนไทยพุทธในพื้นที่ จว.ย.ล. จำนวน 40 คน โดยมี ผวจ.ยะลา, ผบก.ภ.จว.ย.ล., นายอำเภอยะหา, ผกก.สภ.อ.ยะหา, ผบ.ฉก.ทพ.47, ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต., ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จว.ย.ล. และกรรมการฯ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีการถวายภัตตาหารเพล, พบปะและร่วมรับประทานอาหารกับพี่น้องไทยพุทธ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ที่พักสงฆ์บ้านเหมืองลาบู ต.ปะแต อ.ยะหา จว.ย.ล.