วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ เป็นประธานในพิธีปรงผมนาคโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ประจำปี 2563 วัดสะบ้าย้อย จ.สงขลา

วันที่ 28 มิ.ย. 2563 พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานในพิธีปรงผมนาค (จำนวน 13 คน) โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินการโดย คณะสงฆ์อำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา คณะทำงานฯ ที่ 4, ฉก.สงขลา, อ.สะบ้าย้อย, ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้, ส่วนราชการ และเอกชน ในวันที่ 28 – 30 มิ.ย. 2563 ณ วัดสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา