วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

พสกนิกรชาวจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันนี้ (21 ต.ค. 63) เวลา 06.30 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลานายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 25 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  จากนั้นเวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า นอกจากนี้ภายในบริเวณงานยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ

วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และรัฐบาลประกาศให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2533 เป็นต้นมา ซึ่งวันนี้มีความสำคัญยิ่งต่อวิชาชีพการพยาบาล ในฐานะที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา วิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขมาสู่ปวงชนชาวไทยในทุกพื้นที่  สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ   นอกจากนี้ทรงริเริ่มก่อนตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อรักษาผู้ป่วย  และดูแลสุขภาพอาณาประชาราษฎร์ในท้องถิ่นทุรกันดาร    ทรงส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน   อีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างของความเรียบง่าย   ประหยัด   และทรงยึดมั่นในหลักธรรมของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด 

              ตลอดพระชนม์ชีพทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของประชาชนมาโดยตลอด พสกนิกรต่างเทิดทูนและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

อรรคพงษ์-วิทยา/ภาพ

21 ต.ค. 63

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา