วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปี 2563 กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เสวนาธรรม การส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาสุขภาพจิต ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดคลองเปล