วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปี 2563 กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เสวนาธรรม การส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาสุขภาพจิต ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดคลองเปล