วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

พีเอฟพี ร่วมจัดนิทรรศการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษาภายใต้โครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

พีเอฟพี ร่วมจัดนิทรรศการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP ร่วมต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เยี่ยมชมนิทรรศการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยมี ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับ ทั้งนี้พีเอฟพี ได้ร่วมออกบูธ จัดชิมผลิตภัณฑ์ แก่ นักเรียนและผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563