วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบุกเทศบาลฯขอความเป็นธรรมที่ปล่อยให้เปิดตลาดนัดทุกวัน ยอดขายลดฮวบ

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายศุภชัย กิตติชนม์วรกุล อดีต สท.กำเนิดนพคุณ, นายวิทูรย์ บัวโรย เจ้าของแผงปลาในตลาดสดบางสะพาน พร้อมด้วย กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า ภายในตลาดสดบางสะพาน ในเขตเทศบาลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เดินทางไปยัง ที่ทำการเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เพื่อยื่นหนังสือ ขอให้มีการทบทวนประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการอนุญาตให้จัดตลาดนัดเพิ่มเติมจากเดิม โดยมี นางสุรางค์ เเซ่ตั้ง นายกเทศมนตรีฯ ได้ลงมารับหนังสือและมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า โดยมี นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ เข้าร่วมสังเกตการณ์

นายวิทูร บัวโรย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพวกตนในนามของพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบางสะพานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการที่ทางเทศบาลได้อนุญาตให้เอกชนมาจัดตลาดนัดเพิ่มในพื้นที่ใกล้เคียงกับตลาดสดบางสะพาน โดยจัดตลาดนัดเพิ่มในวันเสาร์อีก 1 วัน ซึ่งจากเดิมเคยจัดตลาดนัดในวันอังคารเพียง 1วัน ซึ่งพวกตนเห็นว่าจากการกระทำดังกล่าวส่งผลให้เกิดการขายของช้ำช้อนในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ระหว่าง ตลาดสดบางสะพานใหญ ที่มีมาอยู่ก่อนเป็นะยะเวลายาวนานพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่กว่า 95% เป็นคนในท้องถิ่น กับตลาดนัด จึงเกิดการกระจายตัวของผู้ซื้อสินค้า ทำให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดขายของยากขึ้นยิ่งเป็นการช้ำเติมผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ


ทางกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้เคยนำเรียนและแจ้งความเดือดร้อนนี้ไปต่อทางเทศบาลฯไปแล้ว แต่ยังมิได้รับความช่วยเหลือแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้น มีเพียงการส่งตัวแทนมาชี้แจงในเรื่องการออกใบอนุญาตตามแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 2535 ซึ่งทางพวกตนเข้าใจดีว่าท่านต้องปฏิบัติตามหน้าที่ แต่จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ในความเป็นจริงแล้วทางเทศบาลสามารถทบทวนประเด็นความเดือดร้อนดังกล่าวเพื่อพิจารณาเป็นกรณีพิเศษและเพิ่มเป็นข้อตกลงเงื่อนไขพิเศษแนบต่อท้ายกาอนุมัติได้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพวก ที่พวกเรามาเพียงเพื่อร้องขอให้ทางเทศบาลฯช่วยดูแลไม่ให้มีการจัดตลาดนัดเพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งที่ผ่านมา พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดก็ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการ หน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวช้องเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนด รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์ในหลายเรื่องเป็นอย่างดีจากเทศบาลฯ ดังนั้นพวกตนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเทศบาลฯจะพิจารณาทบทวนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าซึ่งได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย นายวิทูร กล่าวด้าน กำนันวิเชียร กล่าวว่าทางท่านนายเลิศยศแย้มพรายนายอำเภอบางสะพานรับทราบเรื่องนี้ แล้วได้นัดเรียก วันที่1 กรกฎาคม 2565 โดยจะเชิญ อบต. แม่รำพึงและเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมทางหลวงและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้มาคุยกันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อหาทางออกร่วมกัน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้อยู่รอดและเป็นทางออก ก่อนที่จะมีการ ใช้กฎหมายบังคับ หากว่าพูดคุยกันไม่ได้ก็จะได้ ก็จะไปดูในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนายวิเชียรกำนันตำบลกำเนิดนพคุณกล่าว

นายพิสิษฐ์   รื่นเกษม  สำนักข่าว อวชท.ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099-339-6444