วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

ภารกิจเทศบาลเมืองคอหงส์ ประจำวันที่ 14-17 มกราคม 2565

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ชมรมรักษ์ทำดีหาดใหญ่ นำโดย ที่ปรึกษากรรมการ (นายสุทธิ ปนาทกูล) พร้อมด้วยเลขานุการ (นางนันทกานต์ ป้อมเมฆ) เข้าเยี่ยมคาราวะสวัสดีปีใหม่ 2565 นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ (นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์) ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีฯ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนบ้านคอหงส์ 1,3,5,6 ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านคอหงส์ 6 (ซอยเพาะช่าง)

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ส่งน้ำใช้ บริเวณใต้สะพานแม็คโคร

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเตรียมถุงเพาะกล้าพร้อมนำดินใส่ถุง เพื่อเพาะขยายพืชผักต้นกล้าใช้ในโครงการต่อไป

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง Covid-19ด้วยวิธี ATK เชิงรุก ณ โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา (กองทัพบกอุปถัมภ์) จำนวน 30 คน ผลเป็นลบทุกคน