วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

มรภ.สงขลา จัดพิธีส่ง-รับมอบงานตำแหน่งคณบดีครุศาสตร์“ผศ.ดร.ศรุติพงศ์” นั่งแท่นบริหาร ชูคอนเซปต์ EDU 360 ํ

มรภ.สงขลา จัดพิธีส่งและรับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ “ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” นั่งแทนคณบดีคนใหม่ ชูแนวคิดบริหารงานภายใต้คอนเซปต์ EDU 360 ํ พร้อมประสานความร่วมมือรอบด้าน

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีส่งและรับมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ซึ่ง ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ต่อจาก ดร.มนตรี เด่นดวง โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของทางคณะฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวถึงแนวคิดในการบริหารงานว่า เป็นการทำงานในรูปแบบ EDU 360 องศา ซึ่งจะครอบคลุมการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน ไม่เฉพาะแค่แวดวงการศึกษา แต่ต้องครอบคลุมไปถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดชุมชนท้องถิ่นที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ตนยึดถือเรื่องคุณธรรม จริยธรรมสำคัญ และจะทำงานภายใต้หลักการครองตน ครองคน ครองงาน สิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้รักษาไว้ สิ่งใดที่ยังขาดอยู่ก็ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ขอขอบคุณท่านคณบดีคนเก่า ดร.มนตรี เด่นดวง ที่เสียสละสละทำงานเพื่อคณะครุศาสตร์อย่างเต็มที่ ซึ่งตนคงต้องขอคำแนะนำปรึกษาจากท่านอีกมาก

          ด้าน ดร.มนตรี เด่นดวง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ตนทำงานในฐานะผู้นำขับเคลื่อนคณะครุศาสตร์ ได้พยายามดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ภายใต้ข้อจำกัดเราพยายามขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต จนนำมาสู่รางวัลนักศึกษาพระราชทานและรางวัลอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง การทำงานต่อจากนี้คงต้องฝากให้ท่านคณบดีคนใหม่ช่วยสานต่อการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางคณะฯ ดำเนินการมาโดยตลอด และอยากให้มีศูนย์บ่มเพาะความเป็นครูในศาสตร์พระราชาเกิดขึ้นในอนาคต

          อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต มรภ.สงขลา ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะครุศาสตร์คนใหม่ ผู้บริหารต้องเป็นทั้งนักคิดและนักพัฒนา ซึ่งตนขอชื่นชมการทำงานของคณะครุศาสตร์ ที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี อยากให้ สานต่อศักยภาพด้านการผลิตครูซึ่งถือเป็นจุดเด่นของทางคณะฯ และอยากให้รักษามาตรฐานที่ดีอยู่เดิมให้คงอยู่ต่อไป และขอขอบคุณท่านคณบดีคนเก่าที่ทุ่มเททำงานเพื่อ มรภ.สงขลา