วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

มรภ.สงขลา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 มรภ.สงขลา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล ตั้งมั่นปฏิบัติงานสนองแนวทางพระราชปณิธาน เพราะเราคือ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี ในการนี้ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า ในนามของ มรภ.สงขลา ต่างปลาบปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เวียนมาบรรจบในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีการจัดมาตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ 2 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป และกิจกรรมที่ 4 พิธีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่ม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

การจัดกิจกรรมของ มรภ.สงขลา ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ชาวราชภัฏสงขลามีจิตใจคิดถึงส่วนรวม ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และมีความสามัคคีปรองดองกัน สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พวกเราชาว มรภ.สงขลา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จะตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อสนองแนวทางพระราชปณิธานสืบไป เพราะเราคือ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”