วันพฤหัสบดี, 9 ธันวาคม 2564

มรภ.สงขลา ประกาศผลประกวดภาพถ่ายมองสงขลาผ่านเลนส์ฯ ชนะเลิศ “ซุ้มประตูแห่งกาลเวลา” ผลงาน นพ.ชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท เผยรางวัลชนะเลิศ ชื่อภาพ “ซุ้มประตูแห่งกาลเวลา” ผลงาน นพ.ชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี

อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร บัดนี้ได้ดำเนินการตัดสินภาพถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร นพ.ชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี ชื่อภาพ “ซุ้มประตูแห่งกาลเวลา”

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร นายจิรพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ ชื่อภาพ “แห่ผ้าห่มพระ”  

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร นายอนนต์ แก้วคีรี ชื่อภาพ “อารยธรรมพื้นถิ่น”

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวพันทิวา รักษาสุระสาร ชื่อภาพ “สองศาส” และ ว่าที่ร้อยตรี วีรศักดิ์ บุญราศี ชื่อภาพ “ห่มผ้าพระธาตุเจดีย์เขาน้อย”

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำ จ.สงขลา อดีตอธิการบดี มรภ.สงขลา ประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ณ เวทีกลางงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ซึ่งภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด รวม 112 ภาพ ถูกนำมาจัดแสดงนิทรรศการในงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2563 ณ มรภ.สงขลา