วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

มรภ.สงขลา ออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัยอาจารย์ นักศึกษานำผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา มรภ.สงขลา ซึ่งประกอบด้วย กาแฟจากเห็ดแครง จัดทำโดยอาจารย์สุรีย์พร กังสนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไข่เค็มกะทิสดสมุนไพร จัดทำโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อเร็วๆ นี้งานศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา มรภ.สงขลา ซึ่งประกอบด้วย กาแฟจากเห็ดแครง จัดทำโดยอาจารย์สุรีย์พร กังสนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไข่เค็มกะทิสดสมุนไพร จัดทำโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นกกระทาแปรรูปบ่อเตี้ยฟาร์ม จัดทำโดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ไปจัดนิทรรศการในงาน “การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธาน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของทางมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ