วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

มรภ.สงขลา ออกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน “ฅนบ้านเกาะเคี่ยม” จ.ตรัง เรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพนอกห้องเรียน

หลักสูตรสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา นำนักศึกษาออกปฏิบัติการภาคสนาม ครั้งที่ 17 “พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านเกาะเคี่ยม” ต.กันตังใต้  จ.ตรัง  เรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพนอกห้องเรียน


                        ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ออกปฏิบัติการภาคสนามครั้งที่ 17 “พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านเกาะเคี่ยม” ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม ที่ผ่านมา กิจกรรมประกอบด้วย การสำรวจสภาวะชุมชนแบบเร่งด่วนพร้อมทั้งทำแผนที่เดินดิน การละเล่นกีฬาพื้นบ้านร่วมกับชุมชน การรับประทานอาหารร่วมกัน การประมวล วิเคราะห์สรุปผลการศึกษาประเด็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่คงสุขภาวะชุมชนไว้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม การจัดเก็บข้อมูลวิจัย “การพัฒนารูปแบบการประยุกต์การละเล่นและกีฬาพื้นบ้านตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเพื่อใช้ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน”

                นอกจากนั้น ยังมีการออกให้บริการสุขภาพในชุมชน การพัฒนามาตรฐานร้านขายของชำ ร้านขายชา กาแฟ ในหมู่บ้านเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านเกาะเคี่ยม พร้อมกัน และบริการงานสุขาภิบาลอาหารและงานคุ้มครองผู้บริโภค จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้โลกในชุมชน ตามที่แกนนำชุมชนชี้จุดปลูก จัดห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการรู้เท่าทันทางสุขภาพในโรงเรียน นำเสนอข้อมูลจากการสำรวจสภาวะชุมชนแบบเร่งด่วน จัดโครงการบริการสุขภาพแก่ประชาชน จัดนิทรรศการ “การจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่คงสุขภาวะชุมชนไว้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านเกาะเคี่ยม” และ นิทรรศการ “มหกรรมพัฒนาสุขภาพชุมชนฅนบ้านเกาะเคี่ยม”


                
“ปฏิบัติการภาคสนามฯ ให้อะไรบ้างนอกจากวิชาที่ต้องเรียนในห้องเรียน บางคนไม่เคยทำกับข้าว ไม่เคยเข้าครัวก็ได้ทำ หลายคนได้รู้ว่าอาการที่ร้านสะดวกซื้อไม่จำเป็นเลย เพราะไม่มีให้ซื้อ การทำงานกลางฝนบ้างกลางแดดบ้าง ก็ทำได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี บางคนไม่เคยนอนกับพื้นที่แข็งกระด้างก็ได้นอน เมื่อเราเหนื่อยมากๆ การนั่งก็ทำให้เราหลับสนิทได้ บางคนเป็นลูกคนเดียวหรือลุกคนสุดท้อง แต่ในภาคสนามพี่น้องเต็มไปหมด นิสัยก็แตกต่างกันที่เราต้องเข้าใจ บางคนเพิ่งได้รู้ว่าข้าวมื้อที่อร่อยที่สุดคือมื้อที่เราหิวและมื้อที่ต้องกินเท่าที่มี และได้แบ่งปันกัน ได้เรียนรู้ว่าชุมชนเขาให้ใจเราด้วยสิ่งที่เราให้เขาไป รวมถึงสิ่งต่างๆ อีกมากมายที่ครูสอนเธอไม่ได้ทั้ง 4 ปี แต่ในภาคสนามจะสอนเธอได้ด้วยตัวเธอเอง” ดร.วรพล กล่าว