วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

มรภ.สงขลา เตรียมจับมือสมาคมสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ลงนาม MOU พัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และศึกษาต่อปริญญาตรี

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต ให้การต้อนรับ พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางพบปะหารือเกี่ยวกับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรภ.สงขลา กับสมาคมสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ในการประสานความร่วมมือพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการรับเข้านักกีฬาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มรภ.สงขลา โดยทั้งสองฝ่ายจะมีพิธีลงนามความร่วมมือในเร็ววันนี้