วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

มรภ.สงขลา เปิดสอนว่ายน้ำฟรี! ช่วงปิดเทอม ฝึกทักษะการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย”

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มีข่าวดีมาฝาก โรงเรียนใดต้องการส่งนักเรียนในสังกัด ฝึกทักษะการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย” ช่วงเดือนธันวาคม 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ ผศ.พลากร นัคราบัณฑิต โทร. 081-9592945 ฝึกสอนโดยคณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ ตลอดจนมีทักษะในการออกกำลังลังกายและเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง