วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณโรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะผู้บริหาร โดยได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิชัย ชำนิ ได้เดินทางไปยังศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อขอบคุณและมอบชุดของว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุด ให้แก่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ จาก รพ.หาดใหญ่ ที่ได้ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นอย่างดี โดยมีนายแพทย์ วัชระ วิรัตยาภรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบ

ซึ่งโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่บุคลากรและนิสิต ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 ณ สนามจิระนคร หาดใหญ่ โดยในครั้งนี้เป็นการรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบแรกของบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ