วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมเปิดตัว SKRU CONNECT : การสื่อสารองค์กรยุคใหม่ในรูปแบบ New Normal อย่างครบวงจรงานประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

มรภ.สงขลา เปิดให้บริการ Virtual Studioบริการสตูดิโอสำหรับรายการถ่ายทอดสด Live Streaming และ Virtual Conference ให้แก่หน่วยงานที่สนใจ ด้วยอุปกรณ์ทันสมัยและทีมงานคุณภาพ เหมาะสำหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เรียนปรับพื้นฐาน หรือการประชุมรูปแบบออนไลน์ในรูปแบบ new normal คณะ/ศูนย์/สำนัก และหน่วยงานใดที่ประสงค์ใช้บริการติดต่อจองคิวสตูดิโอเพื่อตรวจสอบช่วงเวลาได้ที่คุณธีรภัทร์ มณีเกษร งานประชาสัมพันธ์ ชั้น1 สำนักงานอธิการบดีหมายเลขภายใน 4000 ประเดิมเทปแรก กับกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่เเละประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564(ทั้งภาคปกติ เเละ ภาคกศ.บป) Facebook Live ผ่านแฟนเพจ งานรับเข้านักศึกษา SKRUใน วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน นี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ควบคุมการผลิตโดย ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และ หัวหน้าสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มรภ.สงขลาและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะนี้ จึงขอเปิดให้บริการเฉพาะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นค่ะ#SKRUCONNECT