วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับพันธมิตร จัดเดินแบบแฟชั่นโชว์ จากนางแบบกิตติมศักดิ์ “สีสันผ้าทอล่องมุด” จากชุมชน อ.จะนะ,เทพา,สะบ้าย้อย

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563  เวลา 12.00 น.  ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์หาดใหญ่  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับพันธมิตร จัดเดินแบบแฟชั่นโชว์ จากนางแบบกิตติมศักดิ์ ในธีม “สีสันผ้าทอล่องมุด” และ ชมผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆอีกมากมาย อาทิ ผ้าทอล่องมุด, แป้งกล้วยผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วย, น้ำผึ้งโพรงผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งโพรง, ข้าวช่อขิง, กาแฟสะบ้าย้อย, ลูกปัดมโนราห์ฯลฯ  ผลิตภัณฑ์จักรสาน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอล่องมุดที่ยกระดับและพัฒนาจากงานวิจัย ฯลฯ ตั้งแต่ เป็นต้นไป

โดยมี นายอำพล  พงศสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมงานเสวนาและเดินแบบกิตติศักดิ์ พร้อมด้วยนางแบบกิตติมศักดิ์ ร่วมงานอย่างคับคั่ง  พร้อมกันนี้ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ก็ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ให้การต้อนรับ โดยนางวดีวรรณ จันทรัศมี กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงฤดี อุทัยหอม อาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากที่คณะผู้วิจัยได้ไปทำการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ชมุชนทาง อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ ฯลฯ   พบว่า “ผ้าทอล่องมุด” เป็นศิลปหัตถกรรมงานทอที่มีเสน่ห์ ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สั่งสม บ่มเพาะพัฒนาการการทอจากรุ่นสู่รุ่น  และเป็นเอกลักษณ์ ของ ท้องถิ่น  

คณะผู้วิจัยฯ ผู้สนับสนุนโครงการภาคประชาชน และผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ออกแบบ แปรรูป ผลิตภัณฑ์ผ้าทอล่องมุดให้เป็นผลิตภัณฑ์ของฝากสำหรับการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป   ซึ่งทางกลุ่มผู้ทอผ้าสามารถดำเนินการผลิตได้ด้วยตนเอง อาทิ ชุดเดรสลำลอง กระเป๋า หมวก การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการชุดนี้นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มทอผ้าและชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในการสืบสานอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมงานผ้าทอลุ่องมุด  ให้คงอยู่ต่อไป

สำหรับกิจกรรมงานในครั้งนี้  3 ส่วน คือ การออกร้านผลิตภัณฑ์ของดีท้องถิ่น  การจัดโชว์ผลงานจากผ้าทอล่องมุด  การเสวนา และการเดินแบบแฟชั่นโชว์ จากนางแบบกิตติมศักดิ์