วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

“มาภาคใต้ ต้องแวะหาดใหญ่ ” Hatyai Street Art ใหม่ สร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมฝาผนังในรูปแบบ 3 มิติ จำนวน 15 จุด

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตการณโควิด-19 และการเปิดเมืองรับการท่องเที่ยงของชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ สร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมฝาผนังในรูปแบบ 3 มิติ จำนวน 15 จุด สะท้อนถึงความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมของหาดใหญ่กลางเมืองหาดใหญ่ รอบๆวัดถาวรในซอยเล็กๆใกล้ๆ นี่เอง

และภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยศิลปินฝีมือดีจากสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ จำนวน 15 ภาพและสนับสนุนโดย สมาคมไทย-จีน 1 ภาพพร้อมทั้งได้นมัสการ องปลัดปานชัย เถี่ยนหงือ เจ้าอาวาสวัดถาวรวรารามหาดใหญ่มาเขียนคำมงคลว่า “เมืองเก่าเมืองมงคล” ให้ผนังภาพหาดใหญ่แต่แรกและอวยพรให้ทุกภาพบริเวณโดยรอบ….ให้อยู่ยั่งยืนถาวร

บนพื้นที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่สามารถถ่ายรูปกันได้จุใจให้ท่านเดินเซลฟี่ได้หมด พาเด็กๆและครอบครัวมาพักผ่อนที่นี่ในช่วงวันหยุดถ่ายรูปแล้ว ส่งมาอวดรูปสวยๆได้นะ

มาภาคใต้ต้องแวะหาดใหญ่