วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

มูลนิธิวงศ์วารีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ์ไวรัส COVID-19

วันนี้ (13 เม.ย. 63) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1, 000 ชิ้น หน้ากาก N95 จำนวน 500 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 400 ขวด และชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 40 ชุด จากนายวิชัย กุหลาบวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในนามตัวแทนมูลนิธิวงศ์วารีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบต่อให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสงขลา ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับในครั้งนี้จะกระจาย ไปยังบุคลากรทางการแพทย์และตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดสงขลา และในนามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอขอบคุณในความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

อรรคพงษ์-ประชา/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

13 เม.ย. 63