วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

มูลนิธิเต๋าบ้อเกง หาดใหญ่ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ “พระตำหนักพระเต๋าบ้อ” หรือ วังพระเต๋าบ้อ (พระเทพมารดร)

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม  2564 ณ มูลนิธิเต๋าบ้อเก็ง  ได้จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์ วังพระเต๋าบ้อ (พระเทพมารดร) ขึ้น โดยในช่วงเช้ามีคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ไหว้พระ รับศีล อาราธนาพระปริตร จากนั้นมีการถวายสังฆทานโดยมี พลตรีอดิศักดิ์  ประชากิตติกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณธีระชัย  ชุณหวิริยะกุล ประธานมูลนิธิ ได้กล่าวประวัติความเป็นมาของมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ และวัตถุประสงค์การสร้างพระตำหนักเต๋าบ้อ (พระเทพมารดร)   ก่อนทำการประกอบการมงคล พิธีวางศิลาฤกษ์

โดยมีอาจารย์เกียรติศักดิ์  วิเศษดอนหวาย (อ.แดง) ศิษย์เอกปรมาจารย์เฉินฝ่าทง หรืออาจารย์ศุภเดช  ชื่นพงศ์พันธ์ ทำพิธีตอกไม้มงคลพร้อมวางแผ่นศิลาฤกษ์แผ่นที่ 1 (เทียน=ฟ้า) เพื่อเบิกพลังแห่งฟ้า

ต่อจากนั้นก็จะเป็นพลตรีอดิศักดิ์  ประชากิตติกุล วางแผ่นที่ 2 (ตี้=แผ่นดิน) เพื่อเปิดพลังแห่งแผ่นดิน  และนายธีรชัย  ชุณหวิริยะกุล ประธานมูลนิธิวางแผ่นที่ 3  (เหยิน = มนุษย์)  พลังแหงมวลมนุษยชาติ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องและสรรเสริญภพภูมิความเป็นมนุษย์ว่า ประเสริญสมบูรณ์พร้อมที่สุดในการสร้างสมความดีและุการบำเพ็ญบารมี

จากนั้นคณะกรรมการมูลนิธิร่วมเป็นตัวแทนในการโปรยไม้มงคล ในฐานที่ 3 เพื่อเป็นการต่อบุญต่อบารมีอย่างไม่มีประมาณ คณะสงฆ์สวดชยันโต ตลอดในช่วงพิธวางศิลาฤกษ์ แผ่นที่ 1-3

หลังจากนั้นมอบโล่ และของที่ระลึกผู้ทรงเปี่ยมด้วยคุณธรรมแห่งความสัตย์ซื่อ ต่อหน้าเทพกวนอู ณ บริเวณด้านข้างที่จำหน่ายธูปเทียน รายงานรายนามผู้มีจิตศรัทธาเป็นปฐมบทแห่งพลังความดีด้วยการเป็นเจ้าภาพสร้างเสาอาคารพระตำหนัก เพื่อรากฐานแห่งความมั่นคงในชีวิต มูลค่าต้นละ 100,000 บาท และร่วมรับประทานอาหารเจ ซึ่งพิธีครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้มีจิตศรัทธาสารทิศ และสื่อมวลชนจำนวนมาก